Energiewerk

Aan het einde van een sessie doen we energiewerk met vorige levens, in het familiesysteem en het huidige leven. Je krijgt instructies hoe je de energie, die niet van jou is, terug kunt geven en de ladingen los kunt laten. Daarna gaan we jouw eigen positieve energie terughalen die je bent kwijtgeraakt. En samen met de inzichten die je hebt gekregen, geeft dit heling voor jou, het vorige leven en voor jouw familiesysteem (dus ook voor eventuele kinderen). Jouw DNA herstelt en de blokkades lossen op. Fysieke klachten en de trigger verdwijnen en mentaal ben je een stuk sterker.

 

Alles is energie, ook ons lichaam. Om ons lichaam bevindt zich een energieveld met chakra's. Chakra's zijn energiecentra, een soort energetische hoofdstations, aan de voor- en achterkant van ons lichaam. We hebben zeven hoofdchakra's die allemaal hun eigen draaisnelheid en trilling hebben en met ons lichaam verbonden zijn. Elke chakra heeft haar eigen lichaamsgebied waar het werkzaam is. Alles wat ons fysiek, emotioneel of mentaal uit balans brengt heeft invloed op deze chakra's. 

Alles wat leeft heeft bewustzijn tot op celniveau en het communiceert allemaal met elkaar. We komen allemaal uit dezelfde Bron en hebben dus allemaal hetzelfde "materiaal". Dat maakt dat we met elkaar en met alles verbonden zijn. Dit zorgt ervoor dat we energie uitwisselen met elkaar. Denk maar eens aan een moment dat je vreselijk kwaad bent op iemand. Jouw woede komt letterlijk bij de ander terecht. Zo'n negatieve ervaring triggert onze vorige levens, waarvan het onverwerkte deel bij ons aanhaakt en onze energie gebruikt. Dat wat niet verwerkt is, werkt ook door in ons huidige leven. Daarnaast krijgen we de nodige ballast mee vanuit ons familiesysteem (voorouders). Dit gaat soms heel ver terug. Dit is niet onze energie, maar we hebben er wel last van. Overleden familieleden, zoals opa's en oma's, vaders en moeders of anderen, kunnen bij ons blijven hangen. Ook zij maken gebruik van onze energie. Ze hebben iets niet verwerkt of het gevoel dat ze iets niet af hebben gemaakt, spijt van hoe ze hun leven hebben geleefd of willen zich nog met familieleden bemoeien. Als mensen in hun slaap overlijden, door toediening van morfine zijn overleden, verongelukt of vermoord zijn, dan is er vaak geen bewustzijn dat ze gestorven zijn. Ook dan blijft een deel hangen. Als familie de overledene niet los kan laten, kan een deel van de ziel ook niet weg.

Belangrijk dus om je eigen energie, kwaliteiten en talenten terug te krijgen. Dit is de basis van goed gegrond door het leven gaan.