Opstellingen

Systemisch werken
Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en is een sleutel tot oplossingen. Systemisch werken kun je doen in verschillende systemen. Dit is bijvoorbeeld het innerlijk kind-, vorig leven- of familiesysteem. 


Opstellingen met een groep mensen
Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een bepaald systeem, bepaalde situatie of thema. Het doel van een opstelling is om datgene boven tafel te krijgen waar de vraagsteller een antwoord op zoekt. Een opstelling werkt met zgn. “representanten”. Dit zijn mensen of voorwerpen die personen of abstracte begrippen representeren. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten. Door het op de juiste manier uitvragen van deze gevoelens en gedachten ontstaat er inzicht.

Individuele opstelling
In mijn praktijk kun je ook een individuele opstelling doen. Hiermee kun je inzicht krijgen in patronen binnen het familiesysteem, problemen in je leven die terug zijn te leiden naar het familiesysteem of iets wat je als kind hebt ervaren, maar niet verwerkt of los kunt laten. 

Workshops
Ben je geïnteresseerd? Houd dan de pagina Workshops in de gaten voor data waarop ik opstellingen organiseer.

Tarieven
- Workshops: zie pagina Workshops
- Intake € 50,- per uur
- Eén-op-één sessie € 60,- per uur 

systemisch werken, opstellingen, familiesysteem, organisatieopstelling