Opstellingen

Systemisch werken
Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot inzicht, acceptatie en is een sleutel tot oplossingen. Systemisch werken kun je doen in verschillende systemen. Dit is bijvoorbeeld het innerlijk kind-, vorig leven- of familiesysteem. 


Opstellingen
Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een bepaald systeem, bepaalde situatie of thema. Het doel van een opstelling is om datgene boven tafel te krijgen waar de vraagsteller een antwoord op zoekt. Een opstelling werkt met zgn. “representanten”. Dit zijn mensen of voorwerpen die personen of abstracte begrippen representeren. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten. Door het op de juiste manier uitvragen van deze gevoelens en gedachten ontstaat er inzicht.

Mijn werkwijze
Het hele universum is een quantumveld waar wij deel van uitmaken. Dit noemen we in het systemisch werken het “wetende veld”. Als je als systemisch werker invult en de representanten van tevoren benoemt, dient dat wat gezien moet worden zich meestal niet aan. Mijn werkwijze is zodanig dat het wetende veld laat zien wat geheeld mag worden. Dit kunnen innerlijke kinderen, vorige levens of iets uit het familiesysteem zijn. Zo ontstaat er een zuivere opstelling. 

Workshops
Ben je geïnteresseerd? Houd dan de pagina Workshops in de gaten voor data waarop ik opstellingen organiseer.

Hiernaast doe ik één-op-één sessies in mijn praktijk.

Tarieven
- Workshops: zie pagina Workshops
- Intake 1,5 tot 2 uur €100,-
- Eén-op-één sessie € 60,- per uur (maximaal twee uur)

systemisch werken, opstellingen, familiesysteem, organisatieopstelling