Regressie- en reincarnatietherapie

Regressietherapie

In ons leven raken we allemaal beschadigd of ervaren we trauma's (een fysieke of psychische wond). Aangezien het meeste in onze kinderjaren gebeurt en we vaak niet begrijpen waarom iets gebeurd, blokkeren we de ervaringen, stoppen ze weg of dissociëren.
Echter, de trauma's, de beschadigingen en alles wat we geblokkeerd hebben werken wel door in ons leven:  in wie we zijn, hoe we ons gedragen en voelen of juist niet kunnen voelen, hoe we naar de wereld kijken, hoe we zijn als ouders, hoe we omgaan met de mensen om ons heen, hoe we het leven ervaren.
Daarnaast krijgen we vanuit het familiesysteem waarin we zijn geboren ook de nodige ballast mee. Patronen die zich generatie op generatie herhalen zoals niet gehoord of gezien worden, afwijzing, niet welkom zijn, onveiligheid, psychisch en/of fysiek geweld, seksueel misbruik, ziekten, angsten, verslavingen, geen liefde ontvangen, ouders die emotioneel niet bereikbaar zijn, enz. enz.
 
Met regressietherapie gaan we via het onderbewustzijn terug in het huidige leven naar de oorzaak van onverwerkte/onbewuste ervaringen en trauma's. Als therapeut leid ik je door de herinnering heen zodat je de inzichten krijgt die je nodig hebt om te helen.
Ook neem ik het familiesysteem hierin mee. Het terughalen van jouw eigen energie die je bent kwijtgeraakt en het energetisch
loslaten van alle ballast maakt onderdeel uit van de sessie en het helingsproces.

 

Reincarnatietherapie

Reincarnatietherapie gaat er vanuit dat de oorzaak van de trauma's, beschadigingen of problemen die we in ons huidige leven ervaren is ontstaan in vorige levens. Hier gaan we ook via het onderbewustzijn terug naar vorige levens om te kijken wat daar is gebeurd en welke door- of uitwerking dit heeft op je huidige leven. Door de inzichten die je krijgt en het energiewerk dat gedaan wordt ontstaat er heling.
Bij reincarnatietherapie nemen we bij het helen ook de trauma's en overwerkte ervaringen uit het huidige leven mee, alsmede het familiesysteem.

Werkwijze
Heb je interesse dan kun je je aanmelden. 
Als professional werk ik met een intakegesprek. Voor een intakegesprek e-mail ik je een intakeformulier dat je volledig ingevuld aan mij retourneert. Vervolgens plannen we een afspraak in. Tijdens het intakegesprek maken we kennis, kun je vragen stellen, bespreken we het door jou ingevulde intakeformulier en maken we een plan van aanpak.
Aan het einde van dit gesprek bespreken we of deze vorm van therapie geschikt is voor jou
en of er van beide kanten een klik is. Therapie is namelijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Klik hier voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.
Geef svp aan of je een afspraak voor een intakegesprek wilt maken of eerst telefonisch contact wilt.

Duur van een sessie
Ik plan voor een sessie 2,5 uur in (dit is incl. een kort voorgesprek).  We maken aan het einde van het intakegesprek een inschatting van het aantal sessies die je nodig hebt. Het aantal is afhankelijk van waar je aan wilt werken. 

 

Tarieven
- Intakegesprek € 65,- per uur (ook 's avonds)
- Sessie € 65,- per uur (ik reserveer 2,5 uur voor een sessie, omdat de ervaring leert dat deze
   tijd nodig is om een sessie goed af te ronden)
Voor kinderen van 12 t/m 18 jaar en studenten is er in overleg een ander tarief mogelijk