Privacyverklaring

Praktijk Marion Tiehuis kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Marion Tiehuis verstrekt. Zij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- jouw naam
- jouw e-mailadres
- jouw telefoonnummer

Praktijk Marion Tiehuis verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met je op te nemen om informatie te verstrekken en/of te verzamelen, of een afspraak te maken. Daarnaast kan Praktijk Marion Tiehuis bijzondere persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten behandelovereenkomst.

Praktijk Marion Tiehuis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verzameld. Na beëindiging van de therapie worden de digitale persoonsgegevens nog 1 jaar bewaard. Daarna worden ze verwijderd. Vindt er geen therapie plaats, dan worden jouw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. Vindt er wel therapie plaats dan worden de persoonlijke en bijzondere persoonsgegevens (het medische dossier) analoog opgeslagen voor een door de Wetgever bepaalde termijn. Deze bedraagt op dit moment 20 jaar.

Praktijk Marion Tiehuis verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw schriftelijke toestemming of indien de Wetgever hierom vraagt.

Je hebt het recht om jouw digitaal opgeslagen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut vallen buiten het inzagerecht van de cliënt. Je kunt een verzoek tot inzage sturen naar praktijkmajtiehuis@gmail.com. Praktijk Marion Tiehuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Kamer van Koophandel:                   64319083
Telefoon:                                          06-14118976
E-mailadres:                                     praktijkmajtiehuis@gmail.com